ذخیره کردن مقدار در یک متغیر موجود در Response • این Response من هستش
  {“status”:“created”,“statusCode”:“0001”,“message”:{“type”:“success”,“text”:"\xd8\xab\xd8\xa8\xd8\xaa\xe2\x80\x8c\xd9\x86\xd8\xa7\xd9\x85 \xd9\x85\xd9\x88\xd9\x81\xd9\x82\xdb\x8c\xd8\xaa \xd8\xa2\xd9\x85\xdb\x8c\xd8\xb2 \xd8\xa8\xd9\x88\xd8\xaf"},“error”:[],“data”:{“user”:{“uuid”:“f0dd5bee-2228-42a2-a832-ca577002496d”,“username”:“droppp459”,“phoneNumber”:“09443757689”,“activationCode”:“73821”}}}’
  من میخوام این activationCode رو داخل یک متغیر ذخیره کنم و نمایشش بدم به Json هم تبدیل کردم ممنون اگه کمک کنید • @sorkhankola در ذخیره کردن مقدار در یک متغیر موجود در Response گفته است:

  این Response من هستش
  {“status”:“created”,“statusCode”:“0001”,“message”:{“type”:“success”,“text”:"\xd8\xab\xd8\xa8\xd8\xaa\xe2\x80\x8c\xd9\x86\xd8\xa7\xd9\x85 \xd9\x85\xd9\x88\xd9\x81\xd9\x82\xdb\x8c\xd8\xaa \xd8\xa2\xd9\x85\xdb\x8c\xd8\xb2 \xd8\xa8\xd9\x88\xd8\xaf"},“error”:[],“data”:{“user”:{“uuid”:“f0dd5bee-2228-42a2-a832-ca577002496d”,“username”:“droppp459”,“phoneNumber”:“09443757689”,“activationCode”:“73821”}}}’
  من میخوام این activationCode رو داخل یک متغیر ذخیره کنم و نمایشش بدم به Json هم تبدیل کردم ممنون اگه کمک کنید

  سلام
  بخش بیشتری از کد رو بگذارید این جا و کد پایتون رو هم بذارید لطفا. • import requests
  import json
  import jsonpath

  Api

  url = “http://dropp.dlinkddns.com:5000/api/users/register/complete

  def test_new_user():
  # ReadFile
  file = open("/Users/amirmarezloo/Downloads/Js.json")
  json_input=file.read()
  request_json=json.loads(json_input)
  #Post
  response=requests.post(url,request_json)
  #Response
  assert response.status_code==201
  #Header
  print(response.headers.get(“Content-Type”))
  #Parse
  response_json=json.loads(response.text)
  #Pick
  Active=jsonpath.jsonpath(response_json,‘activationCode’)
  print(response.content)
  کدی که زدم اینه • @sorkhankola

  سلام

  خب شما زمانی که اکتیویشن کد رو در پایتون می گیرید ذخیره اش کنید توی یک متغیر. چرا وقتی به json تبدیل شد می خواید ذخیره اش کنید؟


وارد شوید تا پست بفرستید