سلام

بسته به این که سیستم عامل تون چه هست دستوری که در لیست قرار می گیره متفاوت هست که با توجه به اون باید اقدام کنید.
کد به این صورت هست به صورت کلی:

import subprocess result = subprocess.run(['sudo', 'systemctl', 'restart', 'network']) if result.returncode: print('Restarting Network Failed... Try again') else: print('Successful')