سلام
به نظرم علت این هست که شما لیست رو جایی مثل فایل ذخیره نمی کنید و همه تغییرات در داخل رم هست که با بسته شدن برنامه، لیست تون هم از بین میره.